Visdomsord
Rainer har oversatt en lang rekke kloke og inspirerende visdomsord fra tysk til norsk.
Vi har inndelt tekstene etter følgende kapittler:
Noen har skåret følgende ord i et treskilt som står i nærheten av Innsbruck:
Pass på dine tanker fordi de blir til ord.
Pass på dine ord fordi de blir til handlinger.
Pass på dine handlinger fordi de blir til vaner.
Pass på dine vaner fordi de blir til din personlighet.
Pass på din personlighet fordi den blir til din skjebne.

Francois Auguste Rene Chateaubriand (1768 - 1848, fransk forfatter, politiker og diplomat)
En livsens mester skjelner ikke mellom arbeid og lek, arbeid og fritid, ånd og kropp og  læring og rekreasjon.
Han vet ikke en gang hva som er forskjellen mellom disse.
Derimot utretter han alt så godt han kan og overlater til andre å avgjøre om han arbeider eller leker.
For han virker det som om han gjør begge deler samtidig.

Hans A. Pestalozzi (1929-2004, sveitsisk samfunnskritiker og forfatter)
Tid er ikke ensbetydende med å ha mer penger. Pengene som jeg forbruker derimot er sløsing med tiden.
Det gjelder å sløse bort minst mulig. Det eneste hva som er uopprettelig er tiden.
Det gjelder å drepe minst mulig tid ved sløvsinnet arbeid. Det gjelder å ofre minst mulig tid.
Hva i all verden er så viktig at jeg må ofre tid for det eller å måtte gi et offer?
Tid er en forutsetning for alt det andre og spesielt for det aller viktigste: kjærligheten.

Hermann Hesse (1877-1962, tysk/sveitsisk forfatter og nobelprisvinner)
At Gud lever i enhver av oss,
at ethvert sted på jord er hjemland for oss,
at ethvert menneske er i slekt med oss og en bror,
at all viten om denne guddommelige enheten avslører all inndeling i raser,
nasjoner, i rik og fattig, i bekjennelser og partier som spetakkel.

Dette er punktet som vi vender tilbake til når en fryktelig nød eller en øm berøring har åpnet vårt øre
og satt vært hjerte i stand til å elske igjen.

Irsk velsignelse.
Måtte veien møte deg med vennlighet,
vinden stryke over din rygg,
solen gjøre ditt ansikt lys og glinsende
og regnet fukte åkrene for deg.
Inntil vi sees igjen måtte den beskyttende Gud holde deg i sin åpen hånd.

Jorge Luis Borges (1899-1986, argentinsk forfatter)
Hvis jeg kunne leve mitt liv om igjen:
i mitt neste liv ville jeg prøve å gjøre flere feil.

Jeg hadde ikke lyst til å være så perfekt,
jeg ville prøve å slappe av mye mer,
jeg ville være litt mer galen enn jeg har vært,
jeg ville ta langt færre ting på alvor,
jeg ville ikke leve så sunt,
jeg ville risikere mer,
ville reise mer,
betrakte solnedganger,
klatre oftere i fjellet,
svømme mer i elver.

Jeg var et av disse kloke mennesker
som har tilbrakt hvert eneste minutt i livet på en produktiv måte.
Naturligvis hadde også jeg øyeblikk preget av glede.

Men hvis jeg hadde muligheten til å begynne forfra en gang til
ville jeg prøve å bare ha gode øyeblikk.
Dersom du ikke vet det enda:
disse består livet nemlig av.
Bare av øyeblikk.
Ikke glem dette øyeblikk!

Hvis jeg fikk leve en gang til,
ville jeg fra vårens begynnelse
fram til seinhøsten gå barbeint.
Og jeg ville leke mer med barn,
dersom jeg hadde livet foran meg enda.

Men se her:
Jeg er 85 år gammel og vet at jeg snart skal dø.

Konfuzius (551-479 f. Kr., kinesisk filosof)
Hvorhen du enn går, gå med hele ditt hjerte!

Laotse (kinesisk filosof, 5 årh. f. Kr.)
Den som kjenner målet finner veien.

Lene Mayer-Skumanz (* 7. nov. 1939 i Wien, østerriksk forfatter)
TIL DIN VEI.
Å redusere marsjforpleiningen,
å bli fri for lasset av unødvendige mål,
å komprimere bekymringer til et mål som du kan tåle.
Å kjenne lettelsen når du klarer å tilgi en annen.
Å tippe lasten til de gamle erfaringer på dynga.
Å åpne deg for nye erfaringer.
Det du virkelig trenger passer i den aller minste bag.
Humor presser deg ikke ned, den støtter din rygg.
Kjærligheten er fjærlett, du kjenner ikke dens vekt i din åpne hånd.
Ømheten trenger du ikke å bære, den bærer deg.

Mahatma Gandhi (1869-1948, indisk leder (The Father of India)
Verden har nok til enhvers behov men ikke nok til enhvers grådighet.

Meister Eckhart (f. rundt 1260, d.1328, tysk teolog og filosof).
Den som har minst av denne verden har mest av den.

Dalai Lama den fjortende.
TIDENS PARADOKS
Vi har større hus men mindre familier,
flere bekvemmeligheter men mindre tid.
Vi har flere diplomer men mindre forstand,
mer viten men mindre dømmekraft,
en bedre medisinsk forsørgelse men dårligere helse.
Vi har tatt hele veien til månen og tilbake igjen,
men vi har vanskeligheter med å krysse veien for å hilse på våre nye naboer.
Vi har utviklet stadig bedre computere som er i stand til å lagre mer informasjon
for å kunne produsere flere kopier enn noensinne, men vi kommuniserer mindre.
Vi er kommet langt når det gjelder kvantitet men ikke når det gjelder kvalitet.
Det er en tid med måltider som inntas i all hast, noe som medfører treg fordøyelse.
En tid med store mennesker med små personlige egenskaper.
Det er en tid med mye i butikkvinduene men ingenting i selve rommet.

Silvino Alves da Silva Neto (f. 1953, brasiliansk psykiater og forfatter)
Når menneskene ikke er frie skyldes det ikke at det er så vanskelig å finne friheten,
men at de ikke vil ta avstand fra ting som gjør dem til slaver!
De fleste mennesker er slaver av forskjellige ting. For eksempel komfort.
Komfort gjør oss til slaver på lik linje med alt det andre som vi setter så stor pris på.

Thich Nhat Hanh (f.1926, buddhistmunk i Vietnam)
Det som vår tid behøver fremfor alt annet er at vi mennesker lytter inn i oss for å høre at jorden gråter.

Ukjent opphavsmann
Tragedien ligger ikke bare i at så mange ikke kan realisere sine drømmer, men at de ikke kjenner til sine drømmer lenger.

Ukjent opphavsmann
Også når du er lei deg, fordi dine hender tilsynelatende bare holder potteskår -
Guds velsignelse være med deg, velsignelsen til hans strålende lys.

Sergio Bambaren (f. 1960 i Peru, forfatter)
Det kommer en tid i livet, da man ikke har noe annet valg enn å gå sin egen vei.
En tid når man må realisere sine egne drømmer.
En tid når man endelig må stå ansvarlig for sine egne overbevisninger.

Å oppdage nye verdener vil ikke bare bringe deg lykke og erkjennelse, men også redsel og bekymring.
Hvordan vil du kunne verdsette lykken når du ikke vet hva bekymring er?
Hvordan vil du kunne erverve erkjennelse når du ikke er villig til å møte din egen redsel?
Til syvende og sist ligger livets utfordring i å overvinne grensene i deg selv og i å gå så langt som du aldri kunne drømme om.

Gjennom våre avgjørelser definerer vi oss selv.
Bare gjennom disse kan vi gi våre ord og drømmer liv og betydning.
Bare gjennom disse kan vi forandre oss selv til den som vi ønsker å være.

Christa Meyes (tysk politiker og forfatter)
Hva med menneskeligheten?
I dag møter vi en trend hvor kvinnen urokkelig prøver å tilpasse seg til mannens verden, slik at hun oppfyller dagens krav om likestilling. Samtidig overser man hvor heftig kvinnen kutter seg i sitt eget kjøtt. Hun blir fremmed for seg selv. Det som er enda verre: uten den naturlige, ekte og sanne kvinnen blir fremtiden umenneskelig. Kjærligheten vil bli kald.

Brev til det enkle menneske.
Det er godt å leve enkelt. Det er godt å leve et enkelt liv. Menneskenes drøm om kjærlighet og hengivenhet er en enkel drøm. Å ta imot sannheten betyr å ha funnet det enkle, å være fattig i ånden.
Les hele artikkelen

Marie von Ebner-Eschenbach (1830-1916, østeriksk forfatter).
De som bare forstår hva som kan forklares forstår rent lite.

Voltaire (fransk forfatter 1694-1778).
Fantes det ingen Gud måtte han oppfinnes.

Visdomsord fra Kina.
Et øyeblikk av tålmodighet kan beskytte mot stor ulykke,
et øyeblikk av utålmodighet kan ødelegge et helt liv.

Seneca (4-65 e. Kr., romersk filosof og forfatter).
For et menneske er en klok livsførsel, som er basert på tilfeldigheter, ikke mulig.
Man må lære seg hvordan man skal leve så lenge man lever.

Buddhistisk visdomsord.
Uansett hvor besværlig gårsdagen enn må ha vært; du kan alltid begynne på nytt i dag.

Johann Wolfgang Goethe (1749-1832, tysk dikter og forfatter).
Det er ikke nok å vite hva som skal gjøres! Man må også anvende denne viten.
Det er ikke nok å ville noe! Man må også gjøre det.

Sokrates (469-399 f. Kr., gresk filosof).
Husk alltid at alt er forgjengelig.
Så vil du når du har hellet med deg ikke bli altfor glad og i sorgen ikke altfor lei deg.

Hippokrates (460-377 f- Kr., gresk lege).
Hvis du ikke forandrer ditt liv selv kan ingen hjelpe deg.

Francis Bacon (1561-1626, britisk filosof, statsmann og forfatter).
Husk at årene forgår og pass på at du ikke gjør det samme hele tiden.

Theodor Fontane (1819-1898, tysk apoteker og forfatter).
Det finnes bare et middel for å føle seg vel: man må lære seg å bli fornøyd med det som er gitt og ikke hele tiden kreve det som mangler akkurat nå.

Kinesisk ordtak
Pass på dine tanker - de er dine handlingers begynnelse.

Buddhistisk ordtak
Mange klatrer så fort at de ikke merker en gang at de har klatret på feil fjelltopp.

Fjodor Dostojevskij (1821-1881, russisk forfatter).
Før dere predikerer for mennesker hvordan de skal være må dere vise dette gjennom egen væremåte.

Paul de Lagarde (1827-1891, tysk bibelforsker og orientalist).
Ethvert menneske har sjansen til å forbedre en del av verden, nemlig seg selv.

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778, sveitsisk-fransk filosof).
Menneskets frihet består ikke i at det kan gjøre hva det vil
men at det ikke trenger å gjøre hva det ikke vil.

Arthur Schnitzler (1862-1931, østerriksk lege og forfatter).
Det kan være at du opplever verden som meningsløs. Men glem aldri at du bidrar til denne meningsløsheten gjennom dine handlinger og alt det du unnlater å gjøre.

Dante Alighieri (1265-1321, italiensk forfatter og poet).
Veien til målet begynner den dag når du overtar ansvar for dine handlinger med hundre prosent.

Indisk ordtak
Den som snakker mye har mindre tid til å tenke.

Jean Jaques Rousseau (1712-1778, sveitsisk-fransk filosof).
Livet er kort. Ikke nødvendigvis fordi livet ikke varer så lenge men fordi det nesten ikke er tid til å nyte det.

Lao Tse (omkring 500 f. Kr., kinesisk filosof).
Man er ikke bare ansvarlig for det man gjør men også for det man ikke gjør.

Seneca (4-65 e. Kr., romersk filosof og forfatter).
Vi har ikke lite tid men det er mye tid som vi ikke bruker.

José Ortega y Gasset (1883-1955, spansk filosof og sosiolog).
Den som flykter fra fortiden taper alltid løpet.

Ukjent opphav.
Ingenting gir mer overlegenhet enn å forbli rolig og ubekymret.

Sokrates (470-399 f. Kr., gresk filosof)
Den ene tror å vite noe, men vet ingenting.
Riktignok vet jeg ingenting heller men jeg tror at jeg ikke vet noe.

Edwin Conklin (1863-1952, amerikansk biolog)
Å tro at livet på jorden har oppstått ved en tilfeldighet er det samme som å forvente et leksikon når et trykkeri eksploderer.

Ukjent opphav
Du høster hva du sår! Når du sår hvete høster du hvete. Du kan ikke så hvete og høste mais. Dette er en universell lov. Når du er vennlig mot andre høster du, som regel, vennlighet. Når du er avvisende høster du, som regel, avvisning. Når du har belastende tanker som gjør deg deprimert føler du deg tung, deprimert og redd. Derfor: pass på hva du sår.

Ukjent opphav
I vår tid må vi utsette livet til senere. Mange dør før de har rukket å leve.

Ukjent opphav
Man kan ikke gi livet flere dager men mer liv til dagene.


Tilbake 
header
elvarheim.net
elvarheim.net