Tradisjoner
Menneskene har i løpet av tusenvis av år frembragt tallrike kirkelige høytider og tradisjoner.
Mange av elementene og ritualene er til dels vanskelige å forstå i vår tid, noen er gått tapt, noen feirer vi, uten å være fullstendig klar over hva det egentlig dreier seg om. Denne siden skal gi informasjon og historiske opplysninger om høytidenes innhold.
Vi håper, på denne måten, å kunne bidra til at mange av de festlige begivenhetene kommer tilbake til vår bevissthet og at høytidene og festene igjen kan fylles med liv og mening.
Kirkelige høytidsdager og tradisjoner

Fastetiden
Askeonsdag
Palmesøndag
Den stille uken
Skjærtorsdag
Langfredag
Påskeaften
1. Påskedag
2. Påskedag
Kristi Himmelfartsdag
Pinse
Sankthans-Jonsok
Olsok
Høsttakkefest
Bots- og bededag
Allehelgensdag
Advent
Jul
Korsveien
Jesu lidelsesvei fra Pilatus til Golgata. En 2000 år gammel
tradisjon

Folkelige fester og tradisjoner
Karneval
Halloween

Oppskrifter
Om mat og andre ting relatert til våre tradisjoner.
Advent
Ordet kommer fra latinsk ”adventus”, som betyr ankomst. Den er en forberedelsestid til Kristi ankomst på jorden. 1. adventssøndag ligger alltid mellom 27. november og 3. desember. På 1. advent begynner også et nytt kirkeår.
Les mer
Faste i 40 døgn
Begynnelsen på fastetiden beregnes slik: askeonsdagen (1. dag i faste) blir alltid markert på 7. onsdag før påske. Fastetiden, som varer i 40 døgn (herved telles kun hverdagene, ikke søndagene), begynner med askeonsdag og varer fram til langfredag
Les mer
Askeonsdag
Askeonsdagen markeres hvert år på onsdagen før 6.søndag før 1.påskedag, altså på den 7. onsdag før påske. Askeonsdagen er fastetidens åpning. Fastetiden varer i 40 dager og er en forberedelsestid til Jesu oppstandelse fra de døde 1.påskedag.
Les mer
Palmesøndag
Palmesøndag er søndagen før påske, en del av pasjonstiden og siste dag før den såkalte ”stille uken” begynner.
Les mer

Den stille uken
Den stille uken er den uken umiddelbar før påske. Den ligger eksakt mellom palmesøndag og 1. påskedag. Den kalles også ”den hellige uken”.
Les mer
Skjærtorsdag
agNavnet skjærtorsdag har sin opprinnelse i det norrøne ord ”skira” som betyr å rense. Dette er i kristen forstand altså en renselsestorsdag.
Les mer
Langfredag
har fått sitt navn fordi langfredag var den lengste dag i Jesu liv. Denne dagen står under sorgens og dødens tegn. Det er den viktigste høytidsdag for protestanter.
Les mer
Påskeaften
Påskeaften er dagen etter Jesu død og dagen der Jesus hviler i graven. Påskeaften er også siste dag i fastetidens syklus på 40 dager.
Les mer

1. Påskedag
Påske er den eldste (sammen med pinse) og viktigste festen for de kristne. Navnet påske kommer fra ”pasques” (se fransk ”pâques”) og er avledet fra den jødiske høytiden ”pesach”
Les mer
2. Påskedag
Apostlene vender tilbake, samler seg og vet ikke riktig hvordan det skal gå videre.To holder på å gå på veien til Emmaus. Underveis treffer de Jesus, men kjenner han ikke igjen
Les mer


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
header
elvarheim.net
elvarheim.net