Kammermusik
Tittel / Titel
Beskrivelse / Beschreibung
Varighet
Spieldauer
Noter-demo
Notendemo
Lyd/Ton
MP3
Tre stykker
Drei Stücke
for obo og piano
für Oboe und Klavier
   
Feelings
3 satser for klarinett og piano
3 Sätze für Klarinette und Klavier
   
Larghetto
for obo og piano
für Oboe und Klavier
   
Quem pastores laudavere
Variasjoner over julesangen for cello
og klaver
Variationen über das Weihnachtslied
für Cello u.Klavier
 
Variationen über ein Frühlingslied
for cello og klaver
für Violoncello u.Klavier
   
Variationen über ein Sommerlied
for cello og klaver
für Violoncello u.Klavier
   
Variationen über ein Herbstlied
for cello og klaver
für Violoncello u.Klavier
   
Variationen über ein Winterlied
for cello og klaver
für Violoncello u.Klavier
   
         
header
elvarheim.net
elvarheim.net