Improvisasjon - Improvisation
Tittel / Titel
Beskrivelse / Beschreibung
Varighet
Spieldauer
Lyd/Ton
MP3
Pianoimprovisasjon - ingen tittel
Flügel-Improvisation - kein Titel
I gospelstil
Im Gospelstil
3'30''
Tsunami in Japan
Orgelimprovisasjon/ Orgelimprovisation
9'17''
Eurasia
Improvisasjon med virtuelle instrumenter
Improvisation mit virtuellen Instrumenten.
7'
Stratopiano
Improvisasjon med diverse virtuelle
instrumenter
Improvisation mit verschiedenen virtuellen
Instrumenten
4'2o''
       
header
elvarheim.net
elvarheim.net