Hjertevarmer
Her vil du finne noe som forhåpentligvis “varmer” ditt hjerte.
Noe som gir påfyll til både ånd og sjel og noe som er til glede og oppmuntring.
Vi håper at du vil sette av litt tid til å søke en indre ro
ved hjelp av en tekstbetraktning eller et bilde.
Stillhetens vei - en kontemplativ spasertur

Sommeren 2007 gikk vi på en nydelig sti i Saastal, kanton Wallis i Sveits kalt:
“Weg der Stille” - stillhetens vei.
Underveis kom vi til 15 metallplater, hver med et inngravert ord, festet til kampesteiner.
Vi vil innvitere deg til å meditere med tekstene og bildene. Dertil må du laste ned hele presentasjonen
(se link nedenfor!)
Tittelbilde - Stillhetens Vei
Stasjon 1:   I stillheten godtar og forstår du
Stasjon 2:   Den vise smiler når han tar feil.
Stasjon 3:   I stillheten tar du imot alle.
Stasjon 4:   Vær enkel, vær slik som du er.
Stasjon 5:   Stillheten er kjærlighetens språk.
Stasjon 6:   Ta imot deg selv, voks og bli moden.
Stasjon 7:   Stillhet er fred i meg.
Stasjon 8:   Legg Jeget og Mitt bak deg.
Stasjon 9:   Stillhet er musikk og harmoni.
Stasjon 10:  Dette er tidspunktet: i dag - her - nå!
Stasjon 11:  Stillhet er selvransakelse og bønn.
Stasjon 12:  Murene befinner seg i din ånd.
Stasjon 13:  I stillheten puster du Gud.
Stasjon 14:  Hver reise begynner veldig nært.
Stasjon 15:  Lytt til stillheten!
 
“Kapellenweg” - kapellveien
mellom Saas Grund og Saas Fee i kanton Wallis/Sveits.
 
Kapellveien mellom Saas-Grund og Saas-Fee tilhører, utifra sitt vesen og sin sjarm, til det norditalienske kulturområde og den er blant det beste som finnes når det gjelder sakral kunst i Kanton Wallis.
Omkring 1700 har det v
ært livlige forbindelser mellom Saastal og valserkolonien Macugnaga i Italia, som ligger noen kilometer øst for Saastal, på den andre siden av fjellene. Kunstnere fra Macugnaga fikk de viktigste byggeoppdrag rundt sakrale bygninger.
Kapellveien, best
ående av 15 små kapeller, ble reist mellom 1708 og 1711. De ca. hundre skulpturene og bildene viser scener fra Jesu liv (etter rosenkrans) fra fødsel til himmelfart.
Kapellveien fikk en grundig restaurering fra 1991-1992. I dag vet man ingenting om hvem som har laget skulpturene. Har det v
ært kunstnere fra Macugnaga, fra en annen plass i Nord-Italia eller fra Saastal?

Jeg har kjent kapellveien i 40
år nå. Det er hver gang en stor og meget spesiell opplevelse og en stor glede å få gå fra kapell til kapell inntil man har nådd hovedkapellet Zur hohen Steige ved stiens ende i umiddelbar nærhet av den berømte turistlandsbyen Saas-Fee.
Stien begynner i dalen nede ved Saas-Grund p
å ca. 1500 m o.h. og slynger seg oppover den bratte bakken til Saas-Fee på ca. 1800 m o.h.. Her står man direkte ved foten til det høyeste fjellet i Sveits: Dom (4545 m) og en rekke storslåtte isbreer.
Den ber
ømte dikteren Carl Zuckmayer, som på 1930-tallet kom til Saas-Fee via Kapellenweg for første gang, har sagt det så vakkert på følgende måte: jeg kom rundt en kampestein, nesten på høyden med landsbyen. Plutselig fikk jeg et voldsomt syn som jeg aldri har sett tidligere: man står ved verdens ende og samtidig ved dens begynnelse.
header
elvarheim.net
elvarheim.net